Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của 1 doanh nghiệp không thể tránh khỏi trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi loại hình. Chuyển đổi loại hình giúp cho cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp phù hợp với phương hướng phát triển, Có thể là tăng hoặc giảm tùy định hướng của từng chủ sở hữu công ty và bộ máy quản trị công ty. Việt Luật xin gửi tới bài viết tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho khách hàng nắm rõ thông tin cụ thể.

Vậy có những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cụ thể nào. Sau đâu Việt Luật xin mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu thật kỹ về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì có 4 hình thức chuyển đổi:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Như đã tìm hiểu, 1 công ty cổ phần chỉ được thành lập nếu có tối thiểu 03 thành viên, hay còn gọi là cổ đông sáng lập. Vì vậy, nếu Công ty TNHH muốn chuyển đổi thành Công ty cổ phần mà thời điểm đó có ít hơn 03 thành viên thì có thể vừa thêm thành viên vừa thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tức là có thể làm đồng thời, song song hai việc. Thành viên mới được thêm vào có thể là người được nhận chuyển nhượng cổ phần của những thành viên hiện có hoặc là người góp vốn đều có thể chấp nhận.

Có 4 phương thức để chuyển đổi theo hình thức chuyển đổi này, chuyển đổi bằng cách

– Bán toàn bộ vốn hoặc một phần vốn cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
– Huy động thêm cá nhân hoặc tổ chức khác góp vốn.
– Không huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác và không bán toàn bộ hoặc một phần vốn.
– Có thể kết hợp của 3 phương thức trên.

Sau khi chuyển đổi, công ty đã chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích, toàn bộ tài sản, bao gồm cả nợ, nợ thuế, hợp đồng lao động,… của công ty được chuyển đổi. Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, có 10 ngày để doanh nghiệp đi đăng ký chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ chuyển đổi thì cơ quan sẽ cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

viet-luat-tu-van-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

2. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên

Có 3 phương thức để thực hiện chuyển đổi theo hình thức chuyển đổi này, bằng cách:
– Tất cả cổ đông chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho một tổ chức hoặc cá nhân nào đó.
– Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc một phần vốn góp vào của tất cả cổ đông hoặc thành viên còn lại.
– Tất cả các cổ đông hoặc thành viên trong công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc một phần vốn góp vào cho một người không phải là thành viên hoặc cổ đông.
Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, có 15 ngày để doanh nghiệp đi đăng ký chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ chuyển đổi thì cơ quan sẽ cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, công ty đã chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

3. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Có 4 phương thức để thực hiện chuyển đổi theo hình thức này, bằng cách:
– Không huy động vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
– Huy động cá nhân hoặc tổ chức khác góp vốn đồng thời chuyển đổi
– Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho cá nhân hoặc tổ chức khác góp vốn đồng thời chuyển đổi.
– Kết hợp các phương thức trên.
Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, có 10 ngày để doanh nghiệp đi đăng ký chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ chuyển đổi thì cơ quan sẽ cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, công ty đã chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Có 5 phương thức, bao gồm:
– Doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ.
  • Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định.
  • Ngành, nghề đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác tiếp nhận và sử dụng toàn bộ lao động hiện có.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
– Chủ doanh nghiệp phải là chủ sở hữu hoặc là thành viên.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó
05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp.

* Trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi doanh nghiệp:
Công ty chỉ còn 1 cổ đông nhưng lại vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu của một công ty cổ phần thì phải chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 1 thành viên.

Một số lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì phải đi theo đúng trình tự: Doanh nghiệp tư nhân ⇒ Công ty TNHH ⇒ Công ty cổ phần. Doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi trực tiếp thành Công ty cổ phần theo bất kỳ hình thức nào.

Không thể chuyển đổi từ Công ty cổ phần hay Công ty TNHH thành doanh nghiệp tư nhân.

Muốn chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì điều kiện bắt buộc là phải có tối thiểu 03 thành viên.

Trên đây là một số thông tin Việt Luật cung cấp cho các bạn trong vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nếu còn thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1900.6199 hoặc hotline 0965.999.345 để được tư vấn miễn phí các thủ tục hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại HN, TPHCM và các tỉnh thành phố khác trên cả nước

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết