Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân được một cá nhân đứng ra thành lập tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp chính là bước đầu tiên khởi nghiệp đối với mỗi cá nhân, chính vì vậy các cá nhân hầu như chưa có kinh nghiệm hay hiểu biết sâu rộng về vấn đề này. Điều này không hề khó vì dưới đây là bài viết của Việt Luật giải thích về loại hình doanh nghiệp tư nhân và các trình tự thủ tục để cá nhân có thể thành lập một doanh nghiệp tư nhân như thế nào?.

Theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân. Thực tế, những người không nghiên cứu sâu pháp luật thường nhầm lẫn thuật ngữ thành lập doanh nghiệp tư nhân giữa 02 khái niệm:

– Khái niệm thứ nhất: Thành lập công ty tư nhân, đây là một thuật ngữ thông thường mà mọi người thường nói với hàm ý rằng tự bỏ số tiền bản thân có ra để thành lập công ty tư nhân.
– Khái niệm thứ hai: Thành lập doanh nghiệp tư nhân – đúng với thuật ngữ chuyên ngành thì đó là sự lựa chọn 01 trong 05 loại hình doanh nghiệp quy định theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân có thể tự lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập. Có 05 loại hình doanh nghiệp mà cá nhân có thể lựa chọn để thành lập đó là:

• Doanh nghiệp tư nhân
• Công ty TNHH một thành viên (1TV)
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên
• Công ty cổ phần
• Công ty hợp danh

Khi đã phân biệt được khái niệm thành lập doanh nghiệp tư nhân, cá nhân có thể hiểu rõ và lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp và thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
Dich vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân giá rẻ tại Hà Nội

1. Doanh nghiệp tư nhân và các đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

1.1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo pháp luật doanh nghiệp quy định thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của bản thân đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là loại hình doanh nghiệp đơn giản tuy nhiên không phải vì là mô hình đơn giản mà bỏ qua các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Nếu chủ doanh nghiệp không có một số hiểu biết nhất định về pháp luật doanh nghiệp thì có thể sẽ gặp những trở ngại khi đăng ký doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn doanh nghiệp.

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất kỳ một loại chứng khoán nào.
 • Đối với mỗi cá nhân sẽ chỉ được quyền lập một doanh nghiệp và đồng thời  không được là chủ hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn để mở hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Các rủi ro và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sẽ do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời sẽ là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là đại diện doanh nghiệp trước Trọng tài hoặc Tòa án với vai trò nguyên đơn, bị đơn hay người có liên quan trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

1.3. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Điều kiện chung:
• Tên của doanh nghiệp không bị trùng, không được gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp đã thành lập trên phạm vi cả nước, Tên doanh nghiệp sẽ bao gồm 3 loại tên: Tên tiếng Việt, Tên nước ngoài, và tên doanh nghiệp viết tắt.
• Trụ sở chính của doanh nghiệp phải được quyền sử dụng hợp pháp và có địa chỉ rõ ràng. Lưu ý: địa chỉ doanh nghiệp không được nằm trong khu quy hoạch của địa phương, không được nằm ở chung cư, trừ những chung cư có chức năng thương mại và cho thuê văn phòng và phải có văn bản xác định chứng minh.
• Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề Việt Nam hoặc những ngành nghề không bị cấm kinh doanh.
• Vốn đầu tư của doanh nghiệp tự nhân: đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo được số vốn pháp định.
• Chủ doanh nghiệp tư nhân không được là cán bộ, công chức, viên chức; Các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các công nhân, viên chức quốc phòng; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ nhà nước; Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chấp hành hình phạt tù..
Điều kiện riêng khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:
• Doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân duy nhất làm chủ.
• Mỗi cá nhân chỉ được phép làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân.

1.4. Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

• Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân có thủ tục đơn giản, dễ thay đổi hay bổ sung trong trường hợp cần cập nhật thông tin.
• Nhược điểm của công ty tư nhân:

Với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn với các hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Cho nên các cá nhân cần cân nhắc khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân nếu doanh nghiệp có hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh nhiều rủi ro.

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân xong việc tiếp theo bạn cần tiến hành nhiều thủ tục sau khi thành lập công ty như thủ tục về thuế, hóa đơn, ngân hàng… để được phép hoạt động đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các bạn vẫn chưa nắm được những thủ tục này và cần tìm hiểu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho doanh nghiệp mình thì hay tham khảo tiếp bài viết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các thủ tục cho các bạn tại bài viết: những công việc cần làm sau khi thành lập công ty cùng theo dõi nhé!

2. Vốn thành lập của doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cả việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
 • Khi mở doanh nghiệp tư nhân, Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thuê người quản lý, điều hành doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thuê người đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề về tài chính của doanh nghiệp.
 • Khi lập doanh nghiệp tư nhân có nghĩa là chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có những rủi ro thì chủ doanh nghiệp đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp bằng tất cả tài sản cá nhân.

2.1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân có thể bằng những tài sản gì?

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự xác định được mức vốn doanh nghiệp tư nhận bởi vốn là do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp, nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng hay các tài sản khác; đối với vốn được đầu tư bằng tài sản phải ghi rõ loại hình, số lượng và giá trị của mỗi loại. Tất cả các loại vốn trên khi được sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp bắt buộc phải ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán cũng như báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Việc tăng, giảm vốn đầu tư phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp chỉ được giảm vốn sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.2. Đăng ký doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần vốn tối thiểu là bao nhiêu, vấn đề này phụ thuộc chính vào ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
Số vốn đầu tư của doanh nghiệp cần xác định ở đây chính là nguồn vốn để đăng ký thành lập công ty.và thực hiện hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì mức vốn của doanh nghiệp cần có cũng sẽ khác nhau.

– Ngay cái tên loại hình là doanh nghiệp tư nhân cũng thấy được sự “tư nhân” của nó tức là sự tự chủ của chủ sở hữu. Cho nên từ trước đến nay các doanh nghiệp tư nhân thường được tự chủ trong việc bỏ vốn ra của mình. Bởi doanh nghiệp TN không có tư cách pháp nhân .Và chủ doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro khi hoạt động.

– Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh không yêu cầu mức vốn pháp định, thì mức vốn đầu tư vào doanh nghiệp là tùy thuộc chủ doanh nghiệp bởi pháp luật không yêu cầu mức tối thiểu hay tối đa ở mức vốn. Thực tế nhiều trường hợp doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều lệ rất thấp như 1-10.000.000 đồng, điều này tuy rằng pháp luật không cấm nhưng qua đây các đối tác của doanh nghiệp sẽ phần này đánh giá sự tin tưởng với doanh nghiệp. Trường hợp phức tạp hơn có thể sẽ hạn chế những giao dịch với doanh nghiệp vì thiếu độ tin tưởng. Vậy nên các doanh nghiệp khi thành lập nên chú ý đến vấn đề này để giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và phù hợp hơn.

– Trường hợp doanh nghiệp có đăng ký những ngành nghề có điều kiện và yêu cầu về mức vốn pháp định thì pháp luật sẽ yêu cầu mức vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn pháp định của ngành nghề đó.

2.3. Các loại vốn cần có khi lập doanh nghiệp tư nhân

Vốn chính là điều kiện quan trọng nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp tư nhân. Cho nên doanh nghiệp phải cân nhắc rất nhiều khi quyết định số vốn đầu tư đồng thời sử dụng nguồn vốn sao cho phù hợp để phát triển hoạt động kinh doanh nhanh nhất, tránh các rủi ro không lường trước. Để doanh nghiệp có thể lựa chọn mức vốn phù hợp, trước hết tìm hiểu kỹ về các loại vốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Có 04 loại vốn cơ bản khi mở doanh nghiệp tư nhân:

Thứ nhất, vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân.

 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân là số vốn chủ doanh nghiệp góp hay cam kết góp vào doanh nghiệp trong một thời hạn nhất định được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ để mở doanh nghiệp tư nhân không quy định mức tối thiểu hay tối đa bắt buộc doanh nghiệp cần có mà chỉ ràng yêu cầu với một số ngành, nghề nhất định. Vốn điều lệ sẽ do chủ doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân mà không bị ràng buộc bởi pháp luật.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi trong quá trình hoạt động, với tăng vốn thủ tục sẽ tương đối đơn giản nhưng ngược lại giảm vốn lại khá phức tạp về có quy định về điều kiện cũng như thời gian. Vì vậy khi có các thay đổi về vốn, doanh nghiệp nên tham khảo kỹ trước khi thay đổi tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, vốn pháp định của doanh nghiệp

 • Vốn pháp định của doanh nghiệp chính là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp bởi tùy từng ngành nghề pháp luật sẽ yêu cầu một mức vốn khác nhau để được tiến hành hoạt động kinh doanh. Với mỗi ngành nghề doanh nghiệp đăng ký hoạch động, doanh nghiệp cần tham khảo trước mức vốn pháp định của ngành đó sao cho phù hợp với năng lực tài chính của chủ doanh nghiệp. Cũng từ đó xem xét đến các rủi ro khi kinh doanh để lường trước và cân nhắc về số vốn khi thành lập doanh nghiệp.

Thứ ba, vốn ký quỹ của doanh nghiệp

 • Vốn ký quỹ là số vốn doanh nghiệp đăng ký để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân trong những trường hợp bắt buộc. Doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản ký quỹ và một khoản tiền ký quỹ thực tế tại ngân hàng để đảm bảo hoạt động của công ty.
 • Vốn ký quỹ là một phần thuộc vốn pháp định nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải ký quỹ thực tế trong ngân hàng để đảm bảo được trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ tư, vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp

 • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, tổ chức mở doanh nghiệp theo pháp luật của nước ngoài có thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; loại vốn này chính là mức đóng góp, đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam. Khi đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải đóng 100% vốn để mở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Khác với việc đầu tư và công ty TNHH hay công ty CP, nhà đầu tư được phép đầu tư một phần hay toàn bộ vốn. Vậy nên cả chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư đều nên lưu ý về việc góp vốn này.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Về các giấy tờ chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp tư nhân:
• Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,… hay giấy tờ có thể chứng minh nhân thân của người đại diện pháp luật của công ty.
• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
• Hồ sơ, giấy tờ liên quan trong trường hợp doanh nghiệp có đăng ký các ngành nghề có điều kiện.
• Giấy tờ khác liên quan tới thông tin công ty:
• Giấy tờ xác nhận tên công ty; địa chỉ ví dụ như giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng cho thuế,…; ngành nghề kinh doanh..
• Giấy chứng nhận đầu tư của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài.
• Giấy tờ, chứng chỉ ngành nghề của chủ doanh nghiệp hoặc đại diện pháp luật có quy định tại khoản 13 điều 4 luật doanh nghiệp.
• Văn bản uỷ quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục.

– Hồ sơ thành lập doanh nghiệp của quý doanh nghiệp được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ thành lập tuy đơn giản nhưng dễ phát sinh trong quá trình thực hiện, chính vì vậy hiện nay các doanh nghiệp tư nhân tìm đến các đơn vị cung cấp pháp lý doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ thành lập rất nhiều bới việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục có độ chính xác cao, thủ tục nhanh chóng, các thắc mắc sẽ được các luật sư và chuyên viên tư vấn tận tình. Việt Luật là đơn vị đã cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp trong hơn 10 năm qua, với đội ngũ luật sư, tư vấn viên giàu kinh nghiêm, chuyên môn cao và tận tình trong công việc hoàn toàn tự tin có thể đem đến dịch vụ tốt nhất cho quý doanh nghiệp.

4. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Luật

Khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Luật, quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

– Tư vấn cách đặt và những lưu ý về tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ, tư cách của đại diện theo pháp luật, và các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

– Việt Luật thực hiện toàn bộ các bước như hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ từ sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp và giao đến tận tay quý doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và toàn bộ hồ sơ gốc.

– Trong những thời gian đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh Việt Luật sẽ hỗ trợ tư vấn quý doanh nghiệp về hình thức, cơ cấu quản lý, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa hiện nay Việt Luật có cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói, với những doanh nghiệp mới việc thuê một kế toán riêng cho công ty có thể khó vì chi phí trả lương cho kế toán khá cao ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp. Để được hỗ trợ tốt nhất với các dịch vụ, quý doanh nghiệp có thể liên hệ tới Việt Luật sớm nhất.
Việt Luật cam kết có thể giúp bạn hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Để tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi và các dịch vụ hiện đang được Việt Luật cung cấp, quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại đấy: https://phaply24h.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline tư vấn 24/7: 0965999345 để được tư vấn miễn phí.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết