Hướng dẫn đăng ký, cập nhật tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư qua mạng điện tử

Hướng dẫn đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư bằng hình thức đăng ký trưc tuyến qua mạng điện tử. Việt Luật hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng nhất.