luật doanh nghiệp

Placeholder

Dịch vụ thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là đơn vị trực thực thuộc công ty mẹ , trong khi kinh doanh có rất nhiều rủi ro xảy ra như việc kinh doanh không thuận lợi, khó khăn không thể tháo mắc và địa điểm kinh doanh trở nên điêu đứng không thể tiếp tục kinh thì tạm ngừng […]