đăng ký doanh nghiệp

Placeholder

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Thực trạng hiện nay chỉ ra có vô số các đơn vị khi thành lập công ty đang thực hiện thiếu nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Một phần trong số này là các doanh nghiệp chủ đích muốn “trốn thuế”, tuy nhiên, một phần lớn hơn trong đó là những chủ sở hữu doanh nghiệp

Placeholder

Điều kiện kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến, không phải là thuốc nên nó không thể thay thế được thuốc mà chỉ để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh. Vậy khi chủ thể muốn kinh doanh thực phẩm chức năng thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Placeholder

Bố cáo là gì? Nội dung đăng bố cáo

Bố cáo là một trong những thủ tục bắt buộc là mỗi doanh nghiệp cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy bố cáo là gì? Nội dung của hoạt động bố cáo cũng như các vấn đề pháp lý xoay quanh bố cáo được pháp luật quy định như thế nào?  

Placeholder

Thủ tục đóng (khóa) mã số thuế của doanh nghiệp

Đóng mã số thuế là một trong những thủ tục mà doanh nghiệp cần phải thực hiện nếu muốn thực hiện các thủ tục khác như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được các quy trình, thủ tục khi đóng ( khoá) mã số thuế doanh nghiệp