Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty môi giới ngoại hối

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính phi tập trung tiền tệ quốc tế, là nơi giao lưu tiền tệ của các quốc gia. Để thị trường ngoại hối phát triển thì việc môi giới ngoại hối là cần thiết và quan trọng đối với các chủ thể tham gia vào thị trường này. Mỗi công ty môi giới ngoại hối sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh của mình bằng việc thành lập văn phòng đại diện tại nhiều nơi khác nhau. Vậy thủ tục mở văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối được tiến hành như thế nào?

Công ty môi giới ngoại hối và văn phòng đại diện

– Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối hiện hành thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay các tổ chức khác được phép kinh doanh và cung ứng các dịch vụ về ngoại hối khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định.

– Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối do công ty thành lập nên, phụ thuộc vào công ty môi giới ngoại hối để thực hiện các nhiệm vụ về đại diện do công ty ủy quyền cho lợi ích của công ty.

Do đó có thể hiểu, văn phòng đại diện được công ty môi giới ngoại hối thành lập như là văn phòng trung gian để liên lạc và tiến hành giao dịch với khách hàng, với đối tác, thực hiện hoạt động nghiên cứu hay cung cấp các thông tin để hỗ trợ công ty có thể tiếp cận được thị trường và đối tác nơi đặt văn phòng đại diện.

Đối với văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài nhưng được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam để có thể tìm hiểu, khai thác và xúc tiến thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thủ tục mở văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối

Khi công ty môi giới ngoại hối tiến hành mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cần phải chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.

1. Hồ sơ bao mở văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối

– Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  • Thông báo đó phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
  • Tên công ty, trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của công ty.
  • Tên văn phòng đại diện và trụ sở của văn phòng đại diện dự kiến thành lập (kèm theo các giấy tờ chứng minh việc sử dụng hợp pháp địa điểm văn phòng đại diện như hợp đồng thuê hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
  • Phạm vi, chức năng của văn phòng đại diện công ty môi giới ngoại hối.
  • Những thông tin về kê khai đăng ký thuế của văn phòng đại diện.
  • Thông tin của người đứng đầu văn phòng đại diện và các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của họ (bản sao hợp lệ).
  • Có họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty môi giới ngoại hối.

– Quyết định và biên bản họp của công ty về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty (bản sao hợp lệ).

– Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

– Văn bản ủy quyền nếu người đi nộp hồ sơ không phải là thành viên hoặc cổ đông của công ty.

– Các giấy tờ cần thiết khác.

2. Quy trình mở văn phòng đại diện

–  Công ty tiến hành gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm của văn phòng đại diện.

– Trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện và tiến hành cập nhật các thông tin về văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như giấy tờ, trình tự thành lập văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối, liên hệ ngay đến Việt Luật theo Hotline 0965.999.345 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết