Thủ tục cấp mã ngành cung ứng và quản lý nguồn lao động

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn lao động mà chưa đăng ký hoạt động khi thành lập doanh nghiệp. Vậy muốn tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn lao động thì cần làm thủ tục gì để được hoạt động?

Mã ngành cung ứng và quản lý lao động

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì mã ngành cung ứng và quản lý lao động bao gồm:
Mã ngành cung ứng và quản lý lao động mang mã ngành cấp 3, cấp 4 là 783 – 7830, trong đó có các mã ngành cụ thể được quy định như sau:
– Mã ngành cấp 5 về cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước là 78301:
Nhóm này bao gồm các hoạt động liên quan đến cung cấp nguồn lao động ổn định, dài hạn và quản lý các nguồn lao động tại Việt Nam, đại diện cho người lao động trong việc thanh toán tiền lương và thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và nghĩa vụ tài chính khác.
– Tuy nhiên hoạt động quản lý nguồn lao động không bao gồm trách nhiệm chỉ đạo hay giám sát hoạt động lao động.
Mã ngành này loại trừ các lĩnh vực sau:
+ Cung cấp lao động với vị trí quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh tương ứng với hoạt động kinh tế của ngành nghề đó.
+ Cung cấp yếu tố của nguồn lao động tương ứng vào nhóm hoạt động kinh tế.
– Mã ngành cấp 5 về cung ứng và quản lý lao động làm việc ở nước ngoài là 78302:
Nhóm ngành này bao gồm các hoạt động cung ứng nguồn lao động ổn định, dài hạn và quản lý nguồn lao động đó làm việc tại nước ngoài và không được chỉ đạo hay giám sát lao động.
Mã ngành này cũng loại trừ các trường hợp tương ứng với mã ngành 78301.

Thủ tục để được cấp mã ngành cung ứng và quản lý lao động

Doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung ngành nghề “Cung ứng và quản lý nguồn lao động” vào hoạt động kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

  • Thông báo về việc bổ sung ngành nghề “Cung ứng và quản lý nguồn lao động” có đầy đủ nội dung cơ bản như: tên, mã số doanh nghiệp, ngành nghề bổ sung là ngành nghề cung ứng và quản lý nguồn lao động, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
  • Quyết định và biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (bản sao hợp lệ).
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Giấy tờ cần thiết khác.
Cơ quan có thẩm quyền bổ sung ngành nghề kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
  •  Thời hạn giải quyết hồ sơ 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
  •  Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt theo quy định.
Để có thể bổ sung mà ngành cung ứng và quản lý nguồn lao động thì doanh nghiệp cần làm thủ tục đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hãy liên hệ dịch vụ thành lập công ty cung ứng lao động  để được hỗ trợ miễn phí về vấn đề này
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết