Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Trong hoạt động xây dựng thì cần có những người phụ trách thực hiện hoạt động xây dựng đó, tuy nhiên không phải người nào cũng có thể được thực hiện hoạt động xây dựng mà phải có năng lực hoạt động xây dựng được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Vậy việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo quy định pháp luật xây dựng thì để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cá nhân hoạt động xây dựng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật dân sự đối với công dân Việt Nam.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài thì phải có giấy cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

– Phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với hoạt động xây dựng từ đại học trở lên.

– Có kinh nghiệm hành nghề tối thiểu trong thời gian nhất định phù hợp với công việc, hoạt động với nội dung đề nghị cấp phép.

– Một số điều kiện chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực mà cá nhân đó tham gia hoạt động xây dựng, bao gồm khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, giám sát thi công, định giá xây dựng và quản lsy dự án xây dựng.

2. Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực HĐ xây dựng

Để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cá nhân hoạt động xây dựng tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo mẫu do luật định).

– Ảnh cỡ 4×6 cm, nền ảnh trắng của người đề nghị cấp, thời hạn chụp không quá 06 tháng đến thời điểm đề nghị (02 ảnh).

– Văn bằng, chứng chỉ phù hợp do cơ sở đào tạo cấp đối với từng loại, hạng công trình phù hợp (bản sao hợp lệ).

Đối với văn bằng có tổ chức nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải được dịch thuật sang tiếng Việt.

– Quyết định về việc phân công nhiệm vụ, công việc của tổ chức cho cá nhân hoạt động xây dựng hoặc xác nhận của chủ đầu tư về việc cá nhân hoàn thành nội dung kê khai (bản sao hợp lệ).

Nếu cá nhân hoạt động xây dựng một cách độc lập thì phải có hợp đồng thực hiện công việc biên bản về việc nghiệm thu công việc (bản sao hợp lệ).

– Tờ khai về việc tham gia sát hạch cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo mẫu).

– Kết quả thông qua kỳ sát hạch nếu việc thực hiện hoạt động sát hạch trước ngày nộp hồ sơ.

– Một số giấy tờ, tài liệu khác liên quan

Cá nhân hoạt động xây dựng tiến hành gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi thực hiện hoạt động xây dựng hoặc Tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu có).
Cơ quan cấp phép tiến hành tổ chức hoạt động sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ. Việc tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất.

Sau khi có kết quả sát hạch thì trong thời hạn 20 ngày từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đề nghị.

Trong trường hợp từ chối cấp chứng chỉ thì phải ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến công ty tư vấn doanh nghiệp 1900.6199 để được hỗ trợ miễn phí.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết