Cổ phiếu công ty cổ phần

Cổ phần là tài sản mang lại cho chủ sở hữu những quyền lợi nhất định, được biểu hiện ra bên ngoài thông qua chứng thư được gọi là cổ phiếu. Vậy cổ phiếu trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

1. Khái quát về công ty cổ phần

Định nghĩa: Công ty cổ phần là loại hình công ty có nhiều ưu điểm so với các loại hình công ty khác do tính chất đại chúng của nó. Thành viên CTCP được gọi là cổ đông, có số lượng tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
– Cổ đông trong CTCP chỉ chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi cổ phần mà mình sở hữu.
– Vốn điều lệ CTCP là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại được công ty bán và được chia thành các phần bằng nhau.
– Tại thời điểm thành lập công ty thì vốn điều lệ của CTCP là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được cổ đồng đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ.
– CTCP huy động vốn bằng cách phát hành các loại cổ phần. Vì vậy khả năng huy động vốn của công ty rất cao, điều này làm cho tính chất của CTCP mang tính đại chúng. >>> xem chi tiết về đặc điểm của công ty cổ phần
tong-dai-tu-van-phap-luat-mien-phi-min

2. Cổ phiếu của Công ty cổ phần

Có thể nói cổ phiếu là sự biểu hiện ra bên ngoài của cổ phần.
Theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cổ phiếu là chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử do CTCP phát hành nhằm xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty.
Thông thường cổ phiếu chỉ được cấp khi cổ đông đã thực hiện việc góp đủ tiền, tài sản vào công ty và được cấp dưới hình thức không ghi tên. Điều này khiến cho việc chuyển nhượng cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn.
Về mặt pháp lý, cổ phiếu có những đặc điểm cơ bản sau:
– Mệnh giá cổ phiếu là giá trị ban đầu được tính bằng tiền, được gọi là giá trị danh nghĩa. Giá trị thực tế của cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty và các yếu tố khác.
– Cổ phiếu là một loại tài sản vì nó là giấy tờ có giá, chứng minh tư cách sở hữu của cổ đông công ty.
– Cổ phiếu là một loại hàng hóa được lưu thông trên thị trường hay nói cách khác nó được chuyển nhượng từ người này sang người khác. Chủ sở hữu có thể có các quyền đối với cổ phiếu như một loại tài sản thông thường như tặng cho, để thừa kế…
Nội dung cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu như: tên, mã số, trụ sở công ty, số lượng cổ phần, mệnh giá và tổng mệnh giá cổ phần ghi trên cổ phiếu, họ tên của cổ đông và các nội dung liên quan đến cổ phiếu.
Pháp luật doanh nghiệp đã quy định cụ thể nội dung và hình thức, thể hiện rành mạch nhằm ghi nhận quyền lợi của cổ đông, trách nhiệm về các thiệt hại, nghĩa vụ tài sản trong công ty.
Những quy định của pháp luật về cổ phiếu cho thấy cổ phiếu vừa là vấn đề pháp lý, vừa là vấn đề kinh tế quan trọng của CTCP và tạo sự khác biệt giữa CTCP với mô hình công ty khác. Có thể nói nghiên cứu về cổ phiếu là vấn đề cốt lõi khi nghiên cứu về CTCP.
Liên hệ ngay 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên của Việt Luật hỗ trợ miễn phí những thắc mắc của bạn.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết