Có được góp vốn bằng sáng chế

Pháp luật hiện hành cho phép chủ thể kinh doanh có thể góp vốn vào công ty bằng nhiều hình thức giúp cho doanh nghiệp linh động, dễ dàng, chủ động hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh Tuy nhiên không phải loại tài sản nào cũng dùng để góp vốn được. Sau đây, Việt Luật sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về hình thức góp vốn bằng sáng chế.

I/ Khái quát về góp vốn bằng sáng chế

Sáng chế không phải là những vật tồn tại sẵn có trong thiên nhiên mà là thành quả lao động của con người tạo ra. Sáng chế là những giải pháp kỹ thuật nếu đáp ứng được đầy đủ điều kiện bảo hộ thì sẽ được bảo hộ theo quy định pháp luật. Sáng chế được thể hiện một trong hai dạng: sản phẩm hoặc quy trình.

Sản phẩm bao gồm:

 • Cơ cấu: tổng hợp các chi tiết liên kết với nhau có chức năng giống nhau hoặc khác nhau để thực hiện một chức năng nhất định.
 • Chất là tổng hợp sản phẩm có quan hệ tương hỗ với nhau, ví dụ: công cụ, cụm chi tiết máy, ….
 • Vật liệu sinh học có chứa thông tin di truyền, ví dụ như tế bào, cây chuyển gen.

Phương pháp là quy trình để thực hiện các công đoạn xảy ra liên tiếp hoặc cùng một lúc nhờ sử dụng phương tiện xác định.

– Góp vốn là hoạt động góp một loại tài sản vào vốn điều lệ của một công ty. Sáng chế là một loại tài sản ( thuộc vào quyền sở hữu trí tuệ) do vậy các thành viên có thể góp vốn bằng sáng chế.

Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp sáng chế mới có quyền sử dụng sáng chế để góp vốn. Do vậy, các cá nhân, tổ chức không có quyền sở hữu với sáng chế thì không được thực hiện việc góp vốn trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

II/ Thủ tục góp vốn bằng sáng chế

Sau khi tổ chức, cá nhân đã đăng ký quyền sở hữu bên góp vốn và bên nhận góp vốn tiến hành đàm phán, định giá quyền sở hữu trí tuệ hoặc thuê cơ quan, tổ chức chuyên môn định giá sáng chế. Giá trị sáng chế phải được quy đổi thành tiền và là tiền Việt Nam

 • Sau khi đã đàm phán hoặc định giá được giá trị sáng chế, các bên tiến hành cấp giấy chứng nhận góp vốn và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Sau đó các bên thực hiện việc xác nhận hoặc thay đổi vốn điều lệ của công ty nhận góp vốn.

Hồ sơ góp vốn bằng sáng chế

– Hồ sơ góp vốn của chủ thể không kinh doanh bao gồm:

 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu đối đối với sáng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Biên bản góp vốn hoặc biên bản giao nhận tài sản giữa các bên.
 • Biên bản định giá tài sản của đơn vị, tổ chức có chức năng định giá hoặc văn bản thỏa thuận giá trị tài sản của hai bên.

– Hồ sơ góp vốn của chủ thể có kinh doanh bao gồm:

 • Văn bản định giá tài sản của đơn vị định giá hoặc biên bản thỏa thuận định giá tài sản giữa các bên
 • Biên bản góp vốn bằng sáng chế
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu đối đối với sáng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hợp đồng liên kết, liên doanh của hai bên.

 Dịch vụ tư vấn pháp lý của Công ty tư vấn Việt Luật

Tư vấn pháp luật góp vốn về sáng chế trực tuyến miễn phí qua tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ 19006199

Tư vấn hồ sơ pháp lý, trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Tư vấn thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp bằng sáng chế.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết