[Update – Công ty cổ phần] Các bước giải thể doanh nghiệp

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần theo quy định hiện hành như thế nào? Giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ bao gồm những gì? Nội dung mới nhất mà Việt Luật cập nhật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng hơn.
update- cac-buoc-giai-the-doanh-nghiep-moi-nhat-hien-nay

I. Thành phần hồ sơ giải thể công ty cổ phần, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp ( Xem chi tiết – Tại Đây  )
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, về việc giải thể doanh nghiệp
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định ( Xem chi tiết – Tại Đây  )

II. Trình tự thực hiện giải thể công ty cổ phần:

 • Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

III. Quy trình thực hiện giải thể công ty cổ phần 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Chỉ với 3 nội dung trên đây , sau thời gian quy định bạn hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng.
Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian tìm hiểu về thủ tục, hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ tiến hành giải thể doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ hỗ trợ tại Việt Luật như sau:
update- cac-buoc-giai-the-công-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay

Về cơ bản thủ tục giải thể doanh nghiệp chia làm 2 bước:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế nơi bạn đăng ký trụ sở kinh doanh ở đó
 • Bước 2: Sau khi có giấy xác nhận chốt thuế của chi cục thuế sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp và nộp tại sở kế hoạch đầu tư thành phố giống như hướng dẫn phần trên

Trường hợp bạn sử dụng dịch vụ tại Việt Luật chỉ cần chuẩn bị :

 • Scan giấy phép đăng ký kinh doanh bản gốc
 • Thông tin giấy tờ thuế, chữ ký số , dấu công ty.. khi thực hiện chúng tôi hướng dẫn cụ thể hơn ..
Mọi công việc còn lại chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện những công việc tại chi cục thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, chờ đợi và giải trình (Nếu có ) sau đó nhận kết quả và bàn giao hoàn tất doanh nghiệp.
Mọi vướng mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ với Việt Luật để được tư vấn hoàn toàn Miễn Phí , các khoản phí chỉ tính khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết