Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Các công ty sau khi thành lập có thể vì nhiều lý do khác nhau để phù hợp với nhu cầu kinh doanh nên cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ví dụ như: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, bổ sung thay đổi ngành nghề, người đại diện pháp luật,…Tuy rằng các công ty thường phải thay đổi khá nhiều nhưng vì pháp luật Việt Nam hiện nay có nhiều thay đổi, sửa đổi trong thời gian ngắn nên khó để các công ty nắm rõ về hồ sơ và thủ tục.
Bài viết dưới đây của Việt Luật mong rằng có thể cung cấp đến quý công ty cách thức soạn hồ sơ, thủ tục thực hiện đúng với quy định của pháp luật mới nhất năm nay:

Mục lục

1. Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hiện nay theo Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ còn thể hiện 4 nội dung thông tin của doanh nghiệp đó là:
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông tin người đại diện pháp luật, riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn trên đăng ký kinh doanh còn có thông tin của các thành viên góp vốn
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp
Vậy nên khi doanh nghiệp có những thay đổi trong phạm vi trên sẽ phải làm thủ tục để xin cấp lại đăng ký kinh doanh mới theo những thông tin mới của doanh nghiệp. Tuy vậy không chỉ có 4 thông tin trên khi thay đổi mới cần làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký đăng ký kinh doanh. Những nội dung mà khi thay đổi hay bổ sung công ty cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh:
 • Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào doanh nghiệp
 • Người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là tổ chức
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của CTCP
 • Thông tin của người quản lý doanh nghiệp
 • Thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp
Do vậy, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh những nội dung không ghi nhận trên giấy ĐKKD doanh nghiệp sẽ có 02 hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động là:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thế nào năm 2021?

2. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thế nào sẽ được Việt Luật hướng dẫn chi tiết và thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính
Bước 3: Nhận thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ được chấp nhận thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo lý do bằng văn bản hoặc yêu cầu phía doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

quy_trinh_thay_doi_giay_phep_kinh_doanh-min
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3. Thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi. Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng

Như vậy có thể thấy việc thông báo các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh là bắt buộc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3.1 Phải thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Vì tính bắt buộc phải thông báo về những nội dung được thay đổi trong đăng ký kinh doanh, nên các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị như nào? Về cơ bản những trường hợp thay đổi thì hồ sơ đều tương tự nhau tuy nhiên một số trường hợp sẽ có những khác biệt nhất định. Dưới đây Việt Luật sẽ cung cấp những loại hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị với mỗi trường hợp thay đổi khác nhau.

3.2. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh

So với các trường hợp thay đổi nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn. Bởi mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, phía doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Việc chuẩn bị hồ sơ đối với một chuyên viên pháp lý hay luật sư thì không quá phiền phức, nhưng với các doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký khi thành lập:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền cho Việt Luật thực hiện
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

 • Công văn đồng ý chuyển địa chỉ của cơ quan thuế nơi địa chỉ cũ của công ty cấp cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế.
 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • Bản sao điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung
 • Danh sách đầy đủ thành viên công ty
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng laoij hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

3.3. Hồ sơ thay đổi tên công ty trong đăng ký kinh doanh 

 • 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm thủ tục thay đổi

3.4. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

 • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ, vốn góp theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các hồ sơ, thủ tục

3.5. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 01 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề theo mẫu đã được quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

4. Chi phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

Tùy thuộc vào trường hợp thì việc thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ áp dụng mức chi phí phù hợp.

Về Lệ phí phải đóng với cơ quan nhà nước

Lệ phí nhà nước là khoản phí bắt buộc mà mọi doanh nghiệp phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC là 200.000 đồng / lần. Còn đối với các thủ tục thay đổi nội dung đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 100.000 đồng / lần.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Với loại chi phí này doanh nghiệp chỉ phát sinh nếu sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại một đơn vị cung cấp các dịch vụ pháp lý. Chi phí này không được quy định đồng nhất giữa nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ. Tùy vào phương thức cung cấp, độ tín nhiệm, sự tính toán cân đối thì mỗi đơn vị sẽ có một báo giá khác nhau về dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Ngoài ra các đơn vị cung cấp các dịch vụ cũng sẽ xem xét cân nhắc phí dịch vụ tùy trường hợp công ty thay đổi thông tin gì,…

Chi phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Việt Luật tính toán dựa trên mức độ phức tạp của công việc phải thực hiện. Việt Luật luôn đề cao tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ và thành quả mà khách hàng nhận lại. Vậy nên nếu quý công ty có những thay đổi có thể tìm đến Việt Luật để nhận được sự an tâm và kết quả nhanh chóng nhất.

5. Lưu ý sau khi tiến doanh nghiệp hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ dẫn đến việc nhiều giấy tờ của doanh nghiệp bị thay đổi, do đó với mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau thì sau khi thanh đổi doanh nghiệp cần chú khác là khác nhau. Cụ thể với từng trường hợp như sau:

Thay đổi tên công ty:

Sau khi quý công ty được thay đổi tên sẽ đều phải thực hiện các việc sau:
 • Doanh nghiệp Khắc lại dấu và công bố lại mẫu dấu mới của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;
 • Doanh nghiệp phải thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử;
 • Thay đổi biển tên doanh nghiệp tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD,..;
 • Tiến hành thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty tại ngân hàng, thông tin tên doanh nghiệp với các bên bảo hiểm, đối tác,….
 • Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác về việc tên công ty có sự thay đổi và có thể ký lại các phụ lục hợp đồng đã giao kết tùy vào quyết định của hai bên.

Thay đổi địa chỉ công ty:

Sau khi địa chỉ công ty dược thay đổi, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các việc sau:
 • Doanh nghiệp thay đổi dấu và công bố lại mẫu dấu mới (trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác quận/huyện và dấu cũ có thông tin quận/huyện)
 • Doanh nghiệp thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử của mình đã đăng ký;
 • Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi địa chỉ cho đối tác, khách hàng, các bên liên quan đến hoạt động của công ty

Thay đổi Giám Đốc (người đại diện theo pháp luật Công ty):

Sau khi doanh nghiệp thay đổi cần thực hiện tương tự với trường hợp đổi tên của công ty. Thay đổi vốn điều lệ công ty (tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp) Vốn điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến công tác nộp thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp với 2 mức như sau:
 • Bậc 1: 2.000.000 VNĐ/1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ
 • Bậc 2: 3.000.000 VND/1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ
Do đó, khi vốn điều lệ doanh nghiệp có sự thay đổi theo hướng tăng hoặc giảm xuống, doanh nghiệp cần lưu ý nộp bổ sung thuế môn bài hàng năm sao cho đúng quy định.

6. Một số câu hỏi về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Có nộp được hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng được không?

Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ được nộp qua 02 bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan đăng ký sau khi được chấp thuận hồ sơ trực tuyến.

Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng và đây sẽ là bước bắt buộc.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thời gian thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp đủ và hợp lệ là 03 ngày làm việc.

Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về doanh nghiệp, doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ là dangkykinhdoanh.gov.vn

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh công ty?

Lệ phí thay đổi, cấp lại đăng ký doanh nghiệp hiện nay đang được miễn phí, doanh nghiệp sẽ chỉ phải nộp phí công bố thông tin thay đổi 100.000 VND và phí thay đổi con dấu công ty mới: 200.000 VNĐ.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh-min

7. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Việt Luật 

Việt Luật hiện cung cấp dịch vụ cấp lại đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, tận tình, Việt Luật tự tin cung cấp cho đến quý công ty dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý. Việt Luật sẽ thực hiện những công việc sau trong quá trình doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung  đăng ký kinh doanh cho quý công ty.

 • Việt Luật Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh khi bắt đầu dịch vụ đến lúc hoàn tất công việc và doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký mới.
 • Tư vấn Việt Luật sẽ tư vấn nội dung mà quý doanh nghiệp dự định thay đổi và từ đó tìm cách mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung quý doanh nghiệp muốn thay đổi
 • Hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.
 • Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và gửi cho doanh nghiệp tham khảo sau đó ký và đóng dấu
 • Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư thay mặt cho quý doanh nghiệp
 • Việt Luật luôn theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa theo yêu cầu của chuyên viên pháp lý
 • Việt Luật sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi và chuyển tới quý doanh nghiệp
 • Việt Luật sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp nếu tin tưởng, muốn sử dụng dịch vụ của Việt Luật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0965.999.345/0985.989.256 để được tư vấn miễn phí. Tại một số trường hợp đặc biệt, quý doanh nghiệp muốn được tư vấn trực tiếp có thể đến văn phòng của chúng tôi tại Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội.
Những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được Việt Luật giới thiệu chi tiết. Với những vướng mắc cần tư vấn thêm, quý doanh nghiệp hãy phản hồi lại qua hotline đã cung cấp hoặc qua website: https://phaply24h.vn/ Việt Luật hy vọng có cơ hội để có thể được phục vụ quý doanh nghiệp

​Việt Luật chuyên tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trên đây là toàn bộ nội dung và dịch vụ của Việt Luật. Khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu
 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết