Thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh để tiến hành mở rộng mạng lưới phân bổ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh sẽ kinh doanh các ngành nghề mà công ty đã đăng ký, tuy nhiên sẽ không phải là tất cả các ngành nghề mà chỉ là một số ngành cụ thể mà được lựa chọn từ các ngành nghề kinh doanh của công ty. Địa điểm kinh doanh sẽ là đơn vị hạch toán phụ thuộc và không có con dấu.

Trước đây địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp chỉ được thành lập trong phạm vi cùng tỉnh với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh. Tuy nhiên bắt đầu từ 10/10/2018 doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh cả trong trường hợp ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Từ đây các doanh nghiệp có thể thoải mái trong việc mở rộng phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp mà không muốn phải thực hiện các thủ tục kê khai thuế phức tạp. Bởi nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh sẽ phải thực hiện các thủ tục rất phức tạp còn đối với địa điểm kinh doanh thì thủ tục để thành lập và hoạt động lại đơn giản hơn.

Thành lập địa điểm kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo pháp luật doanh nghiệp hiện tại, địa điểm kinh doanh sẽ là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh sẽ không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp.

Từ nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì phạm vi để doanh nghiệp thành lập các địa điểm kinh doanh được mở rộng hơn, doanh nghiệp hiện tại có thể mở địa điểm kinh doanh tại rất nhiều địa điểm cả trong và ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định muốn thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp lựa chọn đặt điểm kinh doanh

Do đó, hiện nay doanh nghiệp có thể  lập địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn hơn và khác so với trụ sở chính của công ty:

 • Thành lập địa điểm kinh doanh cùng phường với trụ sở hoặc cùng quận với doanh nghiệp
 • Thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở doanh nghiệp;

Về ưu điểm của địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện là văn phòng đại diện sẽ chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó, còn đối với địa điểm kinh doanh sẽ có cả chức năng kinh doanh. Thủ tục để chấm dứt hoạt động cũng gọn nhẹ, nhanh chóng hơn khi doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh. Hơn thế doanh nghiệp sẽ không phải làm các thủ tục chốt thuế, trả con dấu khi chấm dứt hoạt động như chi nhánh và văn phòng đại diện. Vì vậy có thể thấy việc các doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh sẽ có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Lưu ý:  về kê khai và nộp thuế môn bài khi  lập địa điểm kinh doanh năm 2020.

Tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh từ ngày 25/02/2020 đến 31/12/2020, các địa điểm kinh doanh mới thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ khi thành lập sẽ được miễn thuế môn bài bao gồm:

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh) đang hoạt động các lĩnh vực nông nghiệp

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, của doanh nghiệp tư nhân có hoạt động kinh doanh tại địa bàn miền núi.

+ Trong thời gian được miễn phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà được thành lập trước khi Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được tính từ ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí môn bài.

2. Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi thông báo thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở. Trường hợp nếu quá hạn 10 ngày mà doanh nghiệp không gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng DKKD nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt trụ sở, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, trường hợp này doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng được quy định theo Điểm a Khoản 1 Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị thông báo với nội dung gồm:

 • Mã số của doanh nghiệp;
 • Tên của doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính hiện nay của doanh nghiệp hay tên và địa chỉ của chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được đặt cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh của doanh nghiệp đặt trụ sở);
 • Tên,  địa chỉ của địa điểm kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động đăng k của địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, nơi thường trú, số Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu hay các văn bản có thể chứng thực cá nhân hợp pháp khác được quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên đầy đủ, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên đầy đủ, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh.
Doanh nghiệp có thể lấy mẫu thông báo lập điểm kinh doanh tại Phụ lục II-11 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để khi soạn thông báo sẽ đúng với mẫu được quy định của pháp luật. Với địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, nếu đặt tại các tòa nhà trên 2 tầng thì khi nộp thông báo lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp cần nộp thêm hợp đồng thuê địa điểm và phải ghi rõ số phòng, số tầng,…

3. Lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thứ nhất, vấn đề đặt tên cho địa điểm kinh doanh

– Hiện nay, với quy định pháp luật doanh nghiệp, Tên của địa điểm kinh doanh được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu, từ ghép của nghĩa tuy nhiên phải phát âm được.
– Tên của địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp phải và phải tuân thủ theo các quy định pháp luật doanh nghiệp về việc đặt tên.
– Khi doanh nghiệp đăng ký lập địa điểm kinh doanh và đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ đăng ký kèm theo Tên địa điểm kinh doanh tiếng nước ngoài và Tên viết tắt (nếu có).

Thứ hai, về việc đặt địa chỉ trụ sở chính của địa điểm kinh doanh

– Ghi chi tiết địa chỉ điểm kinh doanh như việc ghi địa chỉ của thành lập công ty. Nêu rõ, chính xác tránh tình trạng doanh nghiệp ghi nhầm dẫn đến việc doanh nghiệp phải xin hiệu đính vì hiện nay có rất nhiều địa chỉ thay đổi, tách hoặc ghép phường. Trường hợp doanh nghiệp dự định đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh tại địa điểm này tuy nhiên chưa có số nhà, thì doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký số nhà với nhà nước. Sau khi có số nhà thì doanh nghiệp mới có thể thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư không cấp phép đối với các địa chỉ không có số nhà.
– Và khi đăng ký thành lập, doanh nghiệp cần lưu ý không được tiến hành đăng ký địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Chung cư hay Nhà tập thể.

Thứ ba, ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh

– Ngành nghề của địa điểm kinh doanh hoạt động sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, trên giấy phép của địa điểm kinh doanh sẽ không thể hiện ngành nghề kinh doanh.

Thứ tư, về người đứng đầu địa điểm kinh doanh

– Điều kiện để có thể là người đứng đầu địa điểm kinh doanh tương tự với điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp.

4. Thành lập địa điểm kinh doanh cần phải biết gì?

Người đứng tên thành lập địa điểm kinh doanh là ai?

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh có thể là giám đốc công ty, các chức danh quản lý có thể kiêm là người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hay có thể bất cứ người nào tuy nhiên cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không được vi phạm pháp luật.

Có cần khắc con dấu mới cho địa điểm kinh doanh hay không?

Doanh nghiệp có thể khác mới hoặc không khắc con dấu của địa điểm kinh doanh. Vấn đề này phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp vì không bắt buộc.

Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh là gì?

Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề của doanh nghiệp. Tuy nhiên địa điểm kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về ngành nghề tùy từng địa điểm được quy định.

Địa điểm kinh doanh hạch toán thuế về đâu?

Địa điểm kinh doanh sẽ hạch toán phụ thuộc tùy trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho địa điểm kinh doanh?

Địa điểm kinh doanh sẽ phải đóng lệ phí môn bài 1.000.000 đồng 1 năm

Địa điểm kinh doanh có được phát hành hóa đơn đỏ hay không?

Địa điểm kinh doanh hoàn toàn được xuất hóa đơn đỏ theo doanh nghiệp mẹ.

5. Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại Việt Luật 

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh. Thì quý khách hàng có thể liên hệ với Việt Luật để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất. Về thời gian để có thể đăng ký lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp, Việt Luật luôn tiến hành nhanh nhất cho quý doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp nên hồ sơ được soạn chính xác tuyệt đối nên khả năng để quý khách hàng đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh là rất cao, qua đó giúp tiết kiệm công sức và thời gian đăng ký. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý doanh nghiệp sẽ nhận lại những dịch vụ:

 • Việt Luật sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hay chi nhánh.
 • Việt Luật sẽ soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ, các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.
 • Việt Luật thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Việt Luật sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài cho Địa điểm kinh doanh.
 • Việt Luật tư vấn các nội dung liên quan đến quá trình hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ những nội dung cần thiết mà quý khách hàng cần phải nắm được nếu muốn đăng ký lập địa điểm doanh kinh doanh của công ty mình, nếu quý khách còn có những vướng mắc hay cần hỗ trợ cụ thể nhất có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 0968293366 – 0965.999.345 đê được phục vụ tốt nhất

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI“
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://phaply24h.vn/bang-gia-dich-vu

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết