Thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh hiện nay là một nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp bởi nhu cầu cần phát triển và mở rộng thị trường trong thời đại kinh tế hiện nay. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần chức năng của công ty mẹ kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là đơn vị trực thuộc công ty và sẽ không có tư cách pháp nhân độc lập.

Ưu điểm khi công ty thành lập chi nhánh là chi nhánh sẽ được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, có thể đăng ký con dấu riêng, hơn nữa có thể thay công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế. Chi nhánh công ty cũng có thể kê khai và nộp thuế riêng như một đơn vị kinh doanh độc lập nếu chi nhánh đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập. Việc chi nhánh hoạt động độc lập giúp khách hàng thuận tiện hơn trong các giao dịch khi không phải đến trực tiếp tại trụ sở chính của công ty. Tuy vậy khi thành lập chi nhánh phải thực hiện thủ tục kê khai thuế độc lập cho chi nhánh công ty. Đối với những chi nhánh sử dụng hạch toán độc lập, cuối năm chi nhánh đó cần làm báo cáo tài chính cho hoạt động của mình trong một năm.

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

1. Những vấn đề chung về thành lập chi nhánh công ty

Thứ nhất:

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh:

– Đối với thủ tục lập chi nhánh công ty, thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch & Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của đơn vị.

Thứ hai:

Công ty sẽ phải công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh công ty

– Sau khi chi nhánh công ty được nhận Giấy chứng nhận hoạt động, công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý nơi chi nhánh đặt địa chỉ, phải nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh của công ty đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra vào định kỳ theo quý chi nhánh công ty cần phải thực hiện khai thuế GTGT về các khoản thu chi của chi nhánh.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm đăng ký thành lập chi nhánh trong thời hạn 10 ngày từ ngày chi nhánh được thành lập.

Thứ ba, các loại thuế chi nhánh công ty cần phải nộp

 • Thuế môn bài

– Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Chi nhánh cần kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

– Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Trường hợp này chi nhánh ở cùng tỉnh với địa chỉ công ty đặt trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính của công ty thì cần nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh.

Lưu ý: Khi thành lập chi nhánh công ty trong năm 2020 sẽ có một số trường hợp được miễn thuế môn bài bao gồm:

 • Chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại các địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nếu thành lập chi nhánh kinh doanh thì chi nhánh được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển qua từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày chuyển loại hình kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu có  thành lập chi nhánh thì chi nhánh đó được miễn lệ phí môn bài.
 • Chi nhánh kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trước 25/02/2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh được tính từ ngày 25/02/2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Thuế Giá trị gia tăng: Nếu chi nhánh là chi nhánh hạch toán độc lập hoặc có địa chỉ khác tỉnh với trụ sở chính của công tinh thì sẽ kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế nơi chi nhánh đặt địa chỉ. Nếu chi nhánh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh không phát sinh doanh thu hoặc có địa chỉ cùng tỉnh với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế nơi công ty đặt trụ sở chính.
Lưu ý: Trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng và trực tiếp bán hàng hóa có kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra khi có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì chi nhánh cần đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh của công ty sẽ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại cơ quan trực tiếp quản lý thuế chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không cần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bởi vì tại trụ sở chính sẽ nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.

2. Dịch vụ thành lập chi nhánh đối với công ty TNHH tại Việt Luật

Tương tự với các loại hình công ty khác, chi nhánh của công ty TNHH có thể được thành lập dưới dạng chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc. Chi nhánh là một phần của công ty TNHH, mặc dù được phép tiến hành các hoạt động độc lập nhưng vẫn có sự nhiều vấn đề liên kết với công ty và không có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Sự giống và khác nhau giữa việc thành lập chi nhánh công ty TNHH hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập:

Về các điểm giống nhau: Bộ máy tổ chức chi nhánh sẽ do công ty mẹ tổ chức với vốn kinh doanh từ công ty mẹ; Chi nhánh đều thực hiện hoạt động kê khai thuế GTGT độc lập với công ty mẹ; lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều là của công ty mẹ; Các hoạt động của chi nhánh đều theo chủ trương hoặc ủy quyền của công ty mẹ.

Về các điểm khác nhau: Đối với thành lập chi công ty TNHH hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh sẽ chuyển số liệu, chứng từ về công ty mẹ để hạch toán chung cùng với báo cáo tài chính của công ty, công ty sẽ kết hợp các số liệu của tất cả các chi nhánh cùng với công ty mẹ để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, bộ phận kế toán của công ty sẽ bao gồm cả kế toán của các chi nhánh.

Đối với thành lập chi công ty TNHH hạch toán độc lập: Chi nhánh phải tự xác định chi phí và thu nhập tính thuế, chi nhánh chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà không liên quan đến công ty mẹ cũng như các chi nhánh khác, bộ phận kế toán của chi nhánh cũng độc lập với công ty mẹ hay các chi nhánh khác và phải hạch toán đầy đủ sổ sách và báo cáo tài chính của chi nhánh.

Về hồ sơ và cách ký hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH bao gồm cần có:
 • Thông báo thành lập chi nhánh có đại diện pháp luật ký và đóng dấu
 • Quyết định của hội đồng thành viên thành lập chi nhánh có chủ sở hữu ký và đóng dấu
 • Quyết định của hội đồng thành viên bổ nhiệm có đại diện pháp luật ký và đóng dấu
 • Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh với đại diện pháp luật ký và đóng dấu
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty chủ tọa ký, đóng dấu, thư ký ký
 • Bản sao hợp lệ đăng ký doanh nghiệp của công ty mẹ
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

3. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Việt Luật

Cũng giống các loại hình công ty khác, chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của cty thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền tuy nhiên sẽ không có tư cách pháp nhân và không độc lập tài sản với công ty. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh với ngành nghề kinh doanh của công ty là giống nhau. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp công ty cổ phần có thể thành lập nhiều chi nhánh, có thể là một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp để Việt Luật có thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

 • Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân thân như Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
 • Hợp đồng thuê trụ sở (nhằm phát hành hóa đơn cho chi nhánh);
 • Quyết định cấp số nhà hay Biên bản bàn giao nhà (nếu có);
 • Hồ sơ kèm cách ký hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần:
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập chi nhánh công ty: Chủ tọa  ký tên, đóng dấu; đóng dấu treo vào góc trái trang 1 của Biên bản;
 • Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần: đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu của công ty và không đóng giáp lai;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh có đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty và không đóng giáp lai;
 • Thông báo thành lập chi nhánh có đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty và không đóng giáp lai;
 • Thông báo mẫu dấu có đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty và không đóng giáp lai;
 • Uỷ quyền Việt Luật thực hiện hồ sơ thủ tục

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh của quý công ty cổ phần sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh của quý công ty đăng ký đặt trụ sở chính. Thời hạn hoàn thành từ 03-06 ngày làm việc.
 • Khi hoàn tất các thủ tục quý công ty sẽ nhận lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, con dấu cho chi nhánh, bố cáo con dấu và công bố lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

4. Những thủ tục chung sau khi thành lập chi nhánh công ty

Thông báo lên cơ quan thuế kê khai và nộp thuế, đóng thuế môn bài cho chi nhánh: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có ĐKKD của chi nhánh phải kê khai và nộp thuế môn bài.
 • Khai thuế Giá trị gia tăng cho chi nhánh

Nếu chi nhánh đặt trụ sở khác tỉnh với trụ sở chính của công ty thì chi nhánh sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho chi nhánh tại cơ quan thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở. Còn với trường hợp chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty, hoặc chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì chi nhánh thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của công ty.
 • Treo biển tại chi nhánh:

Sau khi chi nhánh được thành lập, công ty cần nhanh chóng treo biển hiệu chi nhánh. Biểu hiệu chi nhánh sẽ bao gồm các thông tin: Tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, số điện thoại, công ty mẹ,…

 • Thay đổi thông tin chi nhánh

Khi chi nhánh có bất cứ thay đổi nào có liên quan đến hoạt động và nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì chi nhánh cần phải làm thủ tục thay đổi với cơ quan Đăng ký kinh doanh.
quy-trinh-thuc-hien-thu-tuc-mo-chi-nhanh

5. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp do Việt Luật cung cấp

Hiện nay đa phần các công ty thường tự tìm hiểu thủ tục và nhân viên hành chính sẽ tiến hành thủ tục pháp lý của công ty mình – Đó là một phương thức sai lầm bởi:
 • Với một người là chủ sở hữu một công ty hay doanh nghiệp, thời gian lớn nhất của bạn nên dành để tìm hiểu và triển khai nhiều phương án kinh doanh mới. Đối với những thủ tục pháp lý, bạn chỉ nên là người tìm hiểu để có thể thực hiện việc kinh doanh đúng luật. Cụ thể về việc thực hiện các thủ tục bạn nên tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý bởi tính nhanh chóng và chính xác cao.
 • Khi bạn giao công việc về thủ tục pháp lý cho nhân viên hành chính tuy không sai nhưng chắc chắn sẽ mất thời gian hơn nhiều so với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn và kinh nghiệm của Việt Luật. Hơn thế những thủ tục, hồ sơ thường phát sinh trong quá trình thực hiện gây mất thời gian.
 • Pháp luật Việt Nam vẫn còn khá trẻ nên có nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn, để đảm bảo chính xác cao nhất trong thủ tục, quý công ty nên tìm một đơn vị có thể đồng hành với mình trong các thủ tục pháp lý của công ty.
 • Vì vậy, lời khuyên cho các công ty khi có những đổi mới trong hoạt động hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư trước khi tiến hành các thủ tục, hoặc có thể yêu cầu dịch vụ từ các đơn vị cung cấp pháp lý doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu công ty có luật sư tư vấn, mọi vướng mắc cũng sẽ được giải đáp và hỗ trợ nhanh chóng và kỹ lưỡng hơn, những rủi ro pháp lý đối với công ty sẽ được giảm bớt. Doanh nhân thành đạt cũng nên là người tiêu dùng thông minh, hãy liên hệ Việt Luật để nhận được dịch vụ tốt nhất
Trong quá trình hoạt động của công ty sẽ có những băn khoăn và các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục pháp lý. Mọi thông tin liên quan pháp lý doanh nghiệp quý công ty có thể tham khảo tại dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty trọn gói của chúng tôi: liên hệ hotline: 0965.999.345 / 0985.989.256 để được tư vấn chi tiết
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bình luận bài viết