Đầu tư nước ngoài

Luật sư chuyên Tư vấn đầu tư nước ngoài, Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài…

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục để nhà đầu tư, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp công ty Việt Nam cần thực hiện những nội dung pháp lý như thế nào?Những giấy tờ cần thiết để thực hiện việc góp vốn doanh nghiệp Việt Nam ra sao? Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức khi góp vốn doanh nghiệp Việt có khác biệt gì?

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có chi nhánh đang hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty thì cần thực hiện thủ tục cụ thể như thế nào? Những nội dung nhà đầu tư cần chuẩn bị về giấy tờ và thông tin để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được các chuyên viên Việt Luật tư vấn nội dung cụ thể như sau: